Lãnh đạo UBND thị xã

17/11/2016 08:35 Số lượt xem: 797

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ TỪ SƠN

Ông: Lê Xuân Lợi

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

Ông: Trần Đức Quyết

Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã

Ông: Hoàng Bá Huy

Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã