Lãnh đạo UBND thị xã

17/11/2016 08:35 Số lượt xem: 1148

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ TỪ SƠN

Ông: Hoàng Bá Huy

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

Ông: Nguyễn Thế Tuấn

Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã

Ông: Nguyễn Mạnh Cường

Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã