Đại hội lần thứ VI Chi bộ Văn phòng Thị ủy Từ Sơn

25/06/2020 10:11 Số lượt xem: 111

          Sáng ngày 15/6, Chi bộ Văn phòng Thị ủy Từ Sơn tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự ĐH có đ/c Trần Quang Huy- TUV, Bí thư TU, CT HĐND TX, đ/c Nguyễn Thị Lệ Tuyết- Phó Bí thư TTTU, các đ/c UVBTV, tổ công tác số 2 Thị ủy cùng 31 đảng viên  Chi bộ.

        Với đặc thù của Chi bộ Văn phòng Thi ủy gồm đảng viên thuộc các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, là các cơ quan có nhiệm vụ chuyên môn tham mưu, giúp việc cho BCH, BTV và Thường trực Thị ủy về công tác xây dựng Đảng, trực tiếp thực hiện nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng về Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, công tác Văn phòng cấp ủy và Bồi dưỡng chính trị thị xã. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo các tổ đảng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo qui định. Cụ thể, Tổ đảng Ban Tuyên giáo tham mưu giúp Thị ủy xây dựng kịp thời các kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết TQ khóa XI, XII, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; các chuyên đề hàng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thị xã và xã phường. Tổ đảng Ban tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm của BTV; thẩm định hồ sơ đề nghị BTV chuẩn y kết nạp 810 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 589 đảng viên dự bị. UBKT thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; phối hợp phục vụ tốt công tác kiểm tra của tỉnh tại thị xã. Văn phòng Thị ủy giúp cấp ủy xây dựng kịp thời chương trình công tác năm, các chương trình công tác tháng; quản lý, tham mưu sử dụng ngân sách được cấp đảng phí đúng qui định. Qua đánh giá chất lượng hàng năm Chi bộ được công nhận TSVM, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Tại ĐH, các ý kiến tham luận đã thống nhất cao với các Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ, đồng thời bổ sung, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ Văn phòng Thị ủy.

         Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đ/c Phó Bí thư TTTU Nguyễn Thị Lệ Tuyết đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả mà Chi bộ Văn phòng Thị ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trước mắt tập trung tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII.

         Với tinh thần tích cực, dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, ĐH Chi bộ Văn phòng Thị ủy đã thành công tốt đẹp. ĐH đã tiến hành bầu BCH Chi bộ khóa mới gồm 5 đồng chí; trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự ĐHĐB Đảng bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVIII. Đồng thời thông qua Nghị quyết, phát động chương trình thi đua chào mừng đại hội.

Thanh Mai, Chu Sơn