BÀI CHÚC TẾT 2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

17/02/2021 14:39 Số lượt xem: 165

Năm 2020- một năm đầy ắp các sự kiện chính trị quan trọng. Thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020-2025, ra mắt quỹ Khuyến học khuyến tài Lý Thái Tổ… góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thị xã Từ Sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh