Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Từ Sơn khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ IV.

04/12/2020 10:49 Số lượt xem: 144

         Sáng ngày 30/11, Ban chấp hành Đảng bộ TX khoa 18 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ IV nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2021. Đồng chí Lê Xuân Lợi– TUV – Bí thư thị ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Huy – CHủ tịch HĐND TX, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT TU, đồng chí Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư TU – Chủ tịch UBND TX.

         Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID 19, song TU, UBNDTX đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 2,1%. Thu ngân sách Nhà nước vượt 16,8% KH và tăng 59,1% so năm 2019, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85%. Thị xã tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đề án 5 xã lên phường và xây dựng kế hoạch xây dựng Thị xã trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được chú trọng, TX chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình ANCT trật tự ATXH cơ bản được giữ vững.

        Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường đã đề xuất Thị ủy, UBND TX và các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ các địa phương giải quyết các vấn đề còn nổi cộm, vướng mắc tại cơ sở hiện nay như giải quyết các dự án đất dân cư dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường 277 đoạn qua địa bàn xã Phù Chẩn, đường Nguyễn Quán Quang đi vào Trường Đại học Luật cơ sở 2 tại phường Đồng Nguyên,  hỗ trợ xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác tại xã Tam Sơn, đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm đến xây dựng hoàn thiện các tiêu chí của các xã, phường để TX hoàn thiện đề án lên Thành phố nhất là các tiêu chí về đảm bảo mỹ quan đô thị và các công trình kết cấu hạ tầng…

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư TU – Chủ tịch UBND TX đã tiếp thu các ý kiến và đề nghị lãnh đạo các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đối với các dự án còn vướng mắc về GPMB đồng chí yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện; đối với các dự án đất dân cư dịch vụ yêu cầu các địa phương rà soát và triển khai thực hiện giao đất đến các hộ gia đình theo các kết luận của tỉnh ủy;  Chủ tịch UBND TX cũng giao các ngành chức năng tiếp tục phối hợp với các xã, phường để giải quyết các vấn đề còn nổi cộm, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 với quyết tâm cao nhất.

         Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi – TUV – Bí thư thị ủy biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để TX thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND TX, các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong công việc; Yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2020. Đối với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và các xã, phường tiếp tục hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế hiệu quả, tập trung triển khai các công trình trọng tâm, trọng điểm năm 2021 theo thứ tự ưu tiên để hoàn thiện tiêu chí Thành phố; chủ động cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện các công trình tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với công tác quản lý đất đai tập trung công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời các KNTC liên quan đến đất đai, giao cho các ngành liên quan ban hành các Nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn và thực hiện giao đất DCDV đến các hộ gia đình tại các xã, phường, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện các quyết định, kết luận, sau thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, xây dựng phần mềm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân…Đồng chí cũng yêu cầu các ngành khối nội chính phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong giải quyết các vụ việc trên địa bàn…

Hồng Dinh – Chu Sơn