Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội LHPN thị xã nghiệm kỳ (2016-2021)

18/05/2020 13:32 Số lượt xem: 151

          Sáng ngày 7/5, Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã Từ Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN thị xã. Lãnh đạo Hội  LHPN tỉnh Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn có đồng chí Trần Quang Huy – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Ngô Minh Nam – UV BTV, phó Chủ tịch HĐND, Trần Văn Thảo – UVBTV, trưởng Ban tổ chứ Thị ủy đã đến dự.

       Hội nghị tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN thị xã đảm bảo đúng theo quy trình của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hội cấp trên.

       Kết quả 100% Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã nhất trí bầu đồng Chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, phó Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã Từ Sơn tham gia Ban Chấp hành, ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN thị xã Từ Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị cho thấy sự đồng tình, nhất trí và sự đoàn kết cao của ban Chấp hành Hội LHPN thị xã.

        Được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị xã đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh hứa sẽ cùng với tập thể BCH Hội LHPN thị xã tếp tục phát huy vai trò trách nghiệm xây dựng, tổ chức các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đạt kết quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra./.

Xuân Khương