Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 3 năm 2019

11/11/2019 08:16 Số lượt xem: 117

        Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2019. Đồng chí Trần Quang Huy -TUV, Bí thư Thị ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng Thị ủy đã về dự.

       Sau 8 ngày học tập và rèn luyện các học viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu 11 chuyên đề dành cho đảng viên mới theo đúng quy định. Đặc biệt trong khóa học này các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế trong tỉnh. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của đảng viên mới trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có chiếm 27,3% đạt loại giỏi; 61,4% đạt loại khá.

      Phát biểu tại lễ bế giảng. Đ/c Bí thư Thị ủy Trần Quang Huy đã biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đ/c cũng yêu cầu các học viên sau khi trở về cơ quan, đơn vị công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuân Khương