BTV Thị ủy Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 10 /2019

05/11/2019 08:14 Số lượt xem: 88

        Chiều ngày 28/10, BTV thị ủy Từ Sơn tổ chức phiên hợp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Trần Quang Huy – TUV- Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND TX chủ trì phiên họp. 

         Tại phiên họp kỳ này, BTV thị ủy đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2021 -2025 và các nội dung về xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội để tập trung hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Từ Sơn khóa XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Báo cáo đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 30/10/2015 của BTV thị ủy về lãnh đạo xây dựng Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, khu phố; Trung tâm VHTT TX và các xã phường đến năm 2020; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 30/10/2015 của BTV thị ủy về đẩy mạnh công tác dân số KHHGĐ trên địa bàn TX, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 74 ngày 31/10/2017 của BTV thị ủy về việc Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn TX đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; báo cáo tiến độ, kết quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn TX 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2019.

        Các đồng chí trong BTV thị ủy đã nhất trí với các nội dung đã được thông qua, đồng thời tập trung đề xuất của tiểu ban văn kiện Đại hội xem xét, thống nhất về các số liệu, kết quả đạt được, bổ sung những thành tựu nổi bật của TX trong nhiệm kỳ 2015-2020, cần thống nhất các số liệu đưa ra, nhất là đối với các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 07 của BTV thị ủy về đẩy mạnh công tác dân số KHHGĐ trên địa bàn TX, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác này nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm sinh và tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, ổn định và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Đối với việc thực hiện công tác đầu tư XDCB, yêu cầu các ngành chức năng và các xã, phường tiếp tục phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, cần có sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt tập trung triệt xóa các điểm boongke ma túy gây bức xúc trong nhân dân…

        Kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư Thị ủy - Trần Quang Huy đã yêu cầu UBND TX tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã, phường bám sát nhiệm vụ được giao tập trung rà soát và có giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trong năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ. Trong đó yêu cầu thành viên tiểu Ban văn kiện tập trung xem xét bổ sung số liệu, câu chữ và xây dựng nội dung dự thảo báo cáo Chính trị hoàn thành trong thời gian sớm nhất và đảm bảo thống nhất và đảm bảo các tiêu chí, lộ trình đề ra. Cần có đánh giá so sánh kết quả đạt được so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Về nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới, phải bám sát chủ trương, chỉ tiêu, định hướng của tỉnh để hoàn thiện báo cáo.

        Đối với Nghị quyết về xây dựng Nhà văn hóa thôn khu phố; TTVHTT TX và các xã, phường đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các ngành chức năng và các xã, phường tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; xử lý nợ đọng khối lượng XDCB và ưu tiên thanh toán theo thứ tự; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy…

         Cũng tại phiên họp kỳ này, BTV Thị ủy đã cho ý kiến vào dự thảo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2020, công tác tổ chức cán bộ, xét kết nạp đảng viên mới, quyết định của BTV thị ủy về việc thành lập tổ công tác Chỉ đạo Đại hội các Chi, đảng bộ trực thuộc thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời BTV thị ủy đã bàn chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.

Trần Bảo - Hồng Dinh