Công văn số 129/TB-TTPTQĐ ngày 13/5/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Từ Sơn về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá (lần 2)

13/05/2019 11:41 Số lượt xem: 175