Công văn số 134/UBND-VX ngày 27/3/2020 của UBND thị xã Từ Sơn về việc rà soát, quản lý, giám sát y tế đối với người bệnh, nhân viên y tế KCB tại bệnh viện Bạch Mai

30/03/2020 14:45 Số lượt xem: 32