Công văn số 868/SLĐTBXH-VL ngày 13/5/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2019

13/05/2019 16:08 Số lượt xem: 144