HĐND tỉnh Bắc Ninh tập huấn kỹ năng hoạt động HĐND năm 2018

04/05/2018 15:16 Số lượt xem: 451

        Ngày 4/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn, TT HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng hoạt động HĐND năm 2018 cho 185 đại biểu là trưởng phó các ban HĐND; tổ trưởng tổ phó các tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo văn phòng, chuyên viên giúp việc HĐND huyện Yên Phong và TX Từ Sơn, phó Chủ tịch HĐND, trưởng, phó Ban HĐND và cán bộ VP HĐND của các xã, phường, thị trấn của huyện Yên Phong và TX Từ Sơn.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn,tâm huyết với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trình bày 3 chuyên đề liên quan mật thiết vai trò, nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND các cấp như vai trò của HĐND trong quyết định dự toán thu, chi, phân bổ điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;  ngoài ra, các đại biểu được tìm hiểu các nội dung về trách nhiệm của HĐND trong ban hành biện pháp bảo vệ và giám sát thực hiện bảo vệ môi trường địa phương; giám sát việc giải quyết KNTC của thường trực HĐND và đại biểu HĐND. Đồng thời trong thời gian dự lớp tập huấn các đại biểu Hội đồng nhân dân còn được trao đổi, thảo luận về những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn…Từ đó giúp các đại biểu làm sáng tỏ được nhiều nội dung và đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của HĐND nói chung, kỹ năng và kinh nghiệm của người đại biểu HĐND nói riêng trong thời gian tới, góp phần đắc lực điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.

Trần Bảo - Hồng Dinh