Hội Nghị chuyên đề về nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

19/09/2019 15:14 Số lượt xem: 130

         Sáng ngày 17/9, Thị ủy Từ Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề về nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên viên cao cấp, thành viên hội đồng lý luận TW, chủ tịch Hội đồng khoa học Viện khoa học nghiên cứu nhân tài đã dự và truyền đạt các nội dung của Hội nghị; Tới dự có đồng chí Trần Quang Huy – TUV bí thư thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã.

          Bản di chúc lịch sử do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 đến năm 1969 và được Người sửa chữa bổ sung qua các năm. Bản di chúc của Bác được Bộ Chính trị cho xuất bản và công bố ngay trong ngày tổ chức  lễ quốc tang Người. 50 năm qua, mặc dù Bác Hồ đã đi xa nhưng bản di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị là chỉ dẫn quý báu, là động lực tinh thần vô giá giúp cho toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua những khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN phát triển bền vững. 

         Tại hội nghị, Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt sâu sắc, xúc động toàn bộ nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của bản di chúc Hồ Chí Minh. Bằng kiến thức uyên bác và kinh nghiệm vốn có của mình, giáo sư tiến sĩ  Hoàng Chí Bảo đã dẫn chứng cụ thể những câu chuyện đời thường kể về Bác nhằm làm rõ thêm quan điểm, tư tưởng đạo đức cách mạng của Bác trong bản di chúc lịch sử. Đồng thời khẳng định giá trị to lớn của bản di chúc, đó là giá trị về một niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của cuộc đấu tranh chống mỹ cứu nước, giá trị về xây dựng và giữ gìn đoàn kết trong  Đảng, giá trị về tình yêu thương con người, về xây dựng, đào tạo thế hệ trẻ cho tương lai đất nước sau này. Giá trị về đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và đoàn kết quốc tế. Giá trị về lấy việc riêng để làm việc chung, suốt đời Bác đã hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân cho đến khi qua đời Người vẫn luôn hướng về lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân.  Nội dung, ý nghĩa lịch sử bản di chúc Hồ Chí Minh đã và đang được Đảng ta tiếp tục vận dụng thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc VNXHCN.

           Hội nghị chuyên đề về nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử di chúc Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc  nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thị xã về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay, qua đó, nhằm xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày càng giàu đẹp và bền vững./  

Châu Loan - Trần Bảo