Hội nghị lần thứ 24 BCH đảng bộ TX Từ Sơn khóa XVII

23/12/2019 15:18 Số lượt xem: 412

         Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Từ Sơn khóa XVII vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 24 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đ/c Trần Quang Huy-TUV, Bí thư TU, CT HĐND TX chủ trì hội nghị.

        Năm 2019, BCH Đảng bộ TX Từ Sơn đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều giải pháp, cách làm cụ thể đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 160,4 triệu đồng, tăng 1,2% so với năm 2018. Giá trị sản xuất Công nghiệp- TTCN các khu vực kinh tế đều tăng, trong đó lĩnh vực kinh tế nhà nước tăng 8,2%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 5,9%, kinh tế có vốn nước ngoài tăng 7,6%. Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 92.318 tỷ đồng đạt 103,5% KH và tăng 7% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại dịch vụ có sự tăng trưởng cao, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 10,6%. Năm 2019 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã có tỷ lệ tăng khá cao đạt 156,3% KH năm và so với cùng kỳ tăng trên 211%. Công tác qui hoạch phát triển đô thị, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả, thị xã đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thể thao, giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác an ninh quốc phòng, trật tự ATXH được giữ vững. TX hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân 2019, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh tới tất cả các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đã xét tặng huy hiệu đảng cho 330 đảng viên, kết nạp mới 151 quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng qui trình. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Đảng và theo các nhiệm vụ chính trị xã hội; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng đúng quy trình, nguyên tắc thủ tục quy định.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2019 cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác quản lý đất đai, quản lý TTXD ở một số đơn vị để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, công tác giải quyết ô nhiễm môi trường về rác thải sinh hoạt chưa triệt để, tình hình an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn phức tạp, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh còn chậm, tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người vẫn xảy ra. Công tác kiểm tra giám sát của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thường xuyên,  kịp thời dẫn đến những vi phạm phải xử lý kỷ luật nhiều.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung thêm vào báo cáo, tập trung vào vấn đề: đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm điện chiếu sáng ở các khu phố, sớm bàn giao đất DCDV cho người dân, tiếp tục cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp bỏ không canh tác, đôn đốc nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác thải ở xã phường. Quan tâm hỗ trợ trang bị hệ thống TDTT ngoài trười đối với các nhà văn hóa thôn, khu phố. Tăng cường quản lý nhà nước về doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm thể thao thị xã…

          Phát biểu chỉ đạo đạo và kết luận hội nghị, chí Trần Quang Huy, Bí thư Thị ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của BCH Đảng bộ thị xã. Đồng chí khẳng định năm 2020 co sý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp NK 2015-2020, Vì vậy, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ thị xã, các chi, đảng bộ cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó cần tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xây dựng lò đốt rác thải ở các xã phường; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, nhất là công tác quản lý về đất đai bao gồm đất DCDV, xử lý vi phạm không để phát sinh vi phạm mới về đất đai. Quan tâm công tác tôn giáo, việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra kiểm tra, công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra khiếu kiện đông người. Tập trung cao việc xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố và trung tâm văn hóa thể thao thị xã và các công trình trọng tâm. Về công tác xây dựng Đảng, tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhất là việc xây dựng văn kiện, nhân sự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, pháp luật trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Thanh Mai