Hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

07/10/2019 14:59 Số lượt xem: 98

        Chiều ngày 30/9/2019, UBND thị xã Từ Sơn đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh  Bắc Ninh, đồng chí Trần Đức Quyết – phó chủ tịch UBND thị xã đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

        Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác thu, nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019. Tính đến hết tháng 8 /2019, toàn thị xã có 901 đơn vị tham gia BHXH với trên 136.800 người tham gia BHXH, tăng 4.291 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thu BHXH đến 31/8/2019 đạt trên 465 tỷ đồng , bằng 65% , tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn còn 217 đơn vị nợ trên 26 tỷ đồng tiền BHXH, BHTN, BHYT, chiếm 4,5% số tiền phải thu. Nhiều đơn vị doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tham gia chưa đầy đủ cho người lao động. Số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện còn đạt ở mức thấp, trong 8 tháng đầu năm mới phát triển được 156 người.

        Nhằm nâng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trên địa bàn, UBND thị xã đã thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH. XHYT, BHTN và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu về những kinh nghiệm, thuận lợi,  khó khăn tồn tại từ đó đưa ra giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trong thời gian tới.

         Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Đức Quyết – Phó chủ tịch UBND thị xã , trưởng ban chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN thị xã đã nhấn mạnh: Phát triển BHXH nhằm đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội vì vậy BCĐ thị xã và các xã, phường cần tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Các đồng chí đã yêu cầu ngành BHXH chủ động phối hợp với thành viên BCĐ và các ngành liên quan thị xã và các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyền truyền vận động với nhiều hình thức để thu hút được đông đảo mọi người tham gia, thường xuyên đôn đốc việc thu nợ BHXH đối với các cơ quan đơn vị còn nợ đọng BXHT, BHYT, BHTN; Tích cực tham mưu với UBND thị xã và ngành dọc cấp trên triển khai các hoạt động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện đảm bảo có hiệu quả; Đồng chí cũng yêu cầu thành viên ban chỉ đạo thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với chức năng  nhiệm vụ được giao./.

Châu Loan