Hội nghị thẩm định xét, đề nghị công nhận “ tuyến phố văn minh đô thị”

25/12/2018 15:29 Số lượt xem: 362

       Sáng ngày 21/12/2018, UBND thị xã Từ Sơn đã tổ chức hội nghị thẩm định, xét đề nghị công nhận “ tuyến phố văn minh đô thị” năm 2018. Đ/c Hoàng Bá Huy – UVBTV thị ủy, phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị, tham dự còn có các thành viên hội đồng thẩm định xét công nhận “ tuyến phố văn minh thị xã” năm 2018 và lãnh đạo, cán bộ phụ trách giao thông thủy lợi các phường trên địa bàn.

      Theo báo cáo năm 2018, thị xã Từ Sơn có 33 tuyến phố đăng ký tuyến phố văn minh, trong đó có 18 tuyến phố đã đăng ký và được phê duyệt công nhận tuyến phố văn minh từ năm 2017, 15 tuyến phố mới đăng ký năm 2018, qua kiểm tra đánh giá năm 2018, nhìn chung các tuyến phố cũ đăng ký từ năm 2017 đều duy trì tốt các chỉ tiêu đã được công nhận, 15 tuyến phố đăng ký mới để công nhận tuyến phố văn minh năm 2018. Tuy nhiên qua xem xét đánh giá Hội đồng thẩm định, một số tuyến phố đạt điểm chưa cao đã được công nhận tuyến phố này đạt tiêu chí tuyến phố văn minh năm 2018 cần phải khắc phục những tồn tại hạn chế. Tại hội nghị các đại biểu cũng đề nghị thị xã quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề an ninh trật tự, ATGT, điện chiếu sáng cho các tuyến phố và có chính sách hỗ trợ để người dân được hưởng lợi trong việc xây dựng tuyến phố văn minh.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội Nghị Đ/c Hoàng Bá Huy – UVBTV thị ủy, phó chủ tịch UBND thị xã yêu cầu phòng Quản lý đô thị phối hợp với các xã, phường là rõ các tiêu chí chấm điểm về tuyến phố văn minh trong năm 2019 tới , chủ động hướng dẫn các xã, phường đăng ký mới tuyến phố văn minh hàng năm, đồng thời có trách nhiệm rà soát tổng hợp các nhu cầu về xây dựng tuyến phố văn minh ở các xã, phường để báo cáo UBND thị xã xem xét và có kế hoạch chỉ đạo. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu các xã, phường cần thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm đánh giá tuyến phố văn minh  tránh tình trạng hình thức dẫn đến những bức xúc trong nhân dân ./.

Châu Loan - Xuân Khương