Hội nghị thông tin công tác tư tưởng chuyên đề tháng 10/2019.

05/11/2019 08:24 Số lượt xem: 149

        Sáng ngày 31/10/2019, Ban tuyên giáo thị ủy Từ Sơn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức  Hội nghị  thông tin công tác tư tưởng chuyên đề tháng 10 năm 2019.  Phó giáo sư, tiến sĩ  Lê  Văn Cương – Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ công an, đồng chí Trần Quang Huy – tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã đã đến dự

        Tại hội nghị hơn 300 đại biểu là lãnh đạo dại diện các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của thị xã , các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị, trường học, đại diện Ban tuyên giáo Đảng ủy và báo cáo viên Đảng bộ các xã, phường đã được nghe phó giáo sư, tiến sĩ, Lê Văn Cương – nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an truyền đạt những nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, vấn đề ngoại giao quốc tế. Những ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thế giới đối với nền kinh tế khu vực và  ở Việt Nam. Tình hình tranh chấp biển đông, những âm mưu bành chướng của Trung Quốc trước thềm lục địa và  trong khu vực biển đông nước ta..Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và công tác đối nội, đối ngoại và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo...

        Cũng tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe  đồng chí Lê Văn Nam- UVBTV, trưởng Ban tuyên giáo thị ủy, Giám đốc TT bồi dưỡng chính trị báo cáo tóm tắt nội dung Hội nghị lần thứ 11 của BCH TW Đảng khóa XII về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong nước, thực trạng và những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và giải pháp. Mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng . Tình hình an ninh mạng, sự can thiệp chống phá nước ta của các thế lực thù địch, tình hình phức tạp ở biển đông. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật ự an toàn xã hội và công tác đối ngoại. Tình hình phát triển  kinh tế, xã hội của tỉnh, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế,  xã hội của tỉnh  và thị xã. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của các chi, đảng bộ trong toàn thị xã, tiến tới đại hội, đại biểu toàn quốc  lần thứ 13 của Đảng..

         Quan hội nghị nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, lý luận cho cán bộ đảng viên và các báo cáo viên trong toàn thị xã về tình hình kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới, vấn đề an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội trong nước và quốc tế từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, báo cáo viên ở các cơ quan đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn …/.

Châu Loan - Xuân Khương