Hội nghị thông tin công tác Văn hóa - Tư tưởng tháng 11 /2019

19/12/2019 15:39 Số lượt xem: 207

        Vừa qua, Ban tuyên giáo thị ủy Từ Sơn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức  Hội nghị  thông tin công tác văn hóa tư tưởng tháng 11 năm 2019.  Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết – phó bí thư TT thị ủy, phó chủ tịch TT HĐND thị xã Từ Sơn, đồng chí Lê Văn Nam – UVBTV, trưởng Ban tuyên giáo thị ủy, giám đốc TT bồi dưỡng chính trị thị xã đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

        Tại hội nghị đại diện các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị, trường học, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của thị xã, Ban tuyên giáo Đảng ủy và báo cáo viên Đảng bộ các xã, phường đã được nghe  đồng chí Quách Văn Phương – Phó trưởng công an thị xã Từ Sơn báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, Tình hình xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài cư trú tại địa phương, những khó khăn trong công tác quản lý người nước ngoài hiện nay; Tình hình an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa, an ninh nông thôn, hoạt động tội phạm trên địa bàn, hoạt động pháp luân công. Những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo tuyên truyền trái phép gây ảnh hưởng đến tư tưởng của nhân dân, nhất là trong thế hệ thanh thiếu niên hiện nay. Vai trò của cấp ủy Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho nhân dân.

         Cũng tại hội nghị đồng chí Lê Văn Nam – UVBTV thị ủy, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, giám đốc TT bồi dưỡng chính trị đã khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh năm 2019, thông báo một số hoạt động nổi bật trên địa bàn thị xã thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng. Kết quả 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời định hướng công tác tư tưởng trong thời gian tới   

          Qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức, lý luận cho cán bộ, đảng viên và các báo cáo viên trong toàn thị xã, từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên ở các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền và  định hướng thông tin tư tưởng trong nhân dân thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Châu Loan - Xuân Khương