Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập PCTT và TKCN năm 2019

13/05/2019 10:46 Số lượt xem: 239

     Sáng ngày 06/5/2019, Ban chỉ đạo diễn tập PCTT và TKCN đã tổ chức hội nghị tiển khai kế hoạch diễn tập năm 2019. Đồng chí Hoàng Bá Huy - UVBTV - Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

          Hội nghị đã thông qua kế hoạch chỉ đạo diễn tập PCTT và TKCN tại xã Hương Mạc, đề cương kịch bản diễn tập đồng thời thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập và một số nội dung văn kiện diễn tập PCTT. Theo đó cuộc diễn tập PCTT và TKCN năm 2019 được tổ chức tại xã Hương Mạc với nội dung xử lý tình huống chống tràn cục bộ qua bờ tả sông Ngũ Huyện Khê, khu vực Cầu Mai Động, thôn Mai Động, xã Hương Mạc. Thời gian tổ chức diễn tập được dự kiến trong 2 ngày 27 và 18/5/2019.

          Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến bàn các biện pháp thực hiện đảm an toàn và hiệu quả cao nhất, các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức diễn tập và đề xuất những khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ diễn tập và đề nghị UBND thị xã chỉ đạo giải quyết.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Huy – UVBTV - Phó chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, trưởng ban chỉ đạo diễn tập đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo và các ngành ban liên quan của thị xã theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Đồng chí cũng giao phòng kinh tế thị xã chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã xây dựng văn kiện diễn tập, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn xã Hương Mạc làm tốt công tác  chuẩn bị vật tư, trang thiết bị cần thiết, chuẩn bị các lực lượng tham gia để cuộc diễn tập PCTT và TKCN tại địa phương đạt kết quả tốt đẹp./.

Châu Loan - Trần Bảo