Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2019

19/09/2019 15:18 Số lượt xem: 83

         Sáng 17/9, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với HLHPN thị xã Từ Sơn tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn thị xã Từ Sơn.

     Trong thời gian 02 ngày, 89 cán bộ hội phụ nữ cơ sở là ủy viên Ban chấp hành, chi hội trưởng chi hội phụ nữ được bồi dưỡng 08 chuyên đề: Hướng dẫn kỹ năng điều hành sinh hoạt ở chi hội; Hướng dẫn phát triển và quản lý hội viên ở chi hội; Tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Kỹ năng tư vấncho địa chỉ tin cậy; Vận động phụ nữ sang tạo khởi nghiệp….

       Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội, qua đó, giúp đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cấp cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng những nội dung kiến thức, kỹ năng tiếp thu được từ lớp học để áp dụng vào công tác lãnh, chỉ đạo phong trào công tác hội một cách hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.         

        Đây cũng là dịp để cán bộ phụ nữ cấp cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học vào thực tế tại địa phương, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

Xuân Khương