Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại thị xã Từ Sơn

15/05/2017 15:08 Số lượt xem: 488

         Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Ninh do đ/c Nguyễn Văn Hùng-Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị ủy Từ Sơn về những kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp và làm việc với đoàn có đ/c Nguyễn Văn Toán-Phó Bí thư TT Thị ủy Từ Sơn.

         Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Thị ủy Từ Sơn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi Đảng bộ trong toàn thị xã nghiêm túc triển khai. Chỉ đạo các chi Đảng bộ tổ chức cho đảng viên tham dự hội nghị truyền hình trực tiếp Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 1177 đảng viên tham gia, đạt 97%.

          BTV Thị ủy triển khai 8 văn bản chỉ đạo gồm kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với các chi Đảng bộ cơ sở. Đồng thời thành lập 10 đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị. Kết quả, 63/63 chi, đảng bộ đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 100% cán bộ chủ chốt thị xã, cấp xã, phường, 3940 cán bộ đảng viên đã đăng kí làm theo, 100% chi bộ triển khai đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt hàng tháng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan và tuyên truyền miệng.

           Thị xã đã lựa chọn các vấn đề: giải phóng mặt bằng các dự án, môi trường, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư kiếu kiện… là nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và xác định là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

            Tại buổi làm việc, đ/c Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chỉ thị 05/CT của Thị ủy Từ Sơn, trong đó có vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo thị ủy. Đ/c đề nghị Thị ủy tiếp tục chỉ đạo các chi Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị bằng những hoạt động thiết thực để việc triển khai học tập đạt hiệu quả thiết thực.

            Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05/CT tại Đảng bộ trường Đại học TDTT và Chi bộ Đài Phát thanh thị xã./.

Trần Bảo - Thu Thủy