Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Từ Sơn

03/07/2020 08:20 Số lượt xem: 179

         Sáng ngày 25/6, HĐND thị xã Từ Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường) để kiện toàn nhân sự HĐND, UBND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đ/c nguyễn Trọng Tân TUV, Giám đốc sở Nội vụ , Trần Quang Huy TUV – Bí thư thị ủy – Chủ tịch HĐND TX, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT thị ủy, đồng Lê Xuân Lợi – Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND TX, lãnh đạo các phòng ban TX cùng các ông bà đại biểu HĐND TX khóa 18 đã về dự.

       Tại Kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành các thủ tục theo luật định với sự nhất trí cao về việc miễn nhiệm 2 chức danh: Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đức Quyết và Ủy viên UBND thị xã đối với ông Ngô Quốc Dự, nguyên Chánh Thanh tra thị xã do nghỉ hưu. Đồng thời, thông qua Tờ trình về việc giới thiệu và bầu bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBNDTX Từ Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thế Tuấn – Trưởng phòng tài kế hoạch TX,  bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND thị xã đối với ông Nguyễn Công Kiên chánh văn phòng HĐND – UBND thị xã, ông Dương Văn Hường chánh thanh tra thị xã và chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thị xã đối với ông Phan Đình Long với số phiếu tín nhiệm cao.

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Quang Huy, TUV – Bí thư thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị HĐND, UBND TX chúc mừng các đồng chí được HĐND thị xã tín nhiệm bầu đảm nhiệm các chức danh trên cương vị mới, với trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trước Đảng bộ và nhân dân các đồng chí luôn tận tâm, tận lực tiếp cận, sâu sát tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của Từ Sơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra

Trần Bảo