Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 của UBND thị xã Từ Sơn về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

19/09/2019 16:50 Số lượt xem: 84