Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND thị xã Từ Sơn về việc khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá Boongke ma túy tại phường Đồng Nguyên ngày 7/8/2019 và phường Đình Bảng ngày 14/8/2019

20/09/2019 08:00 Số lượt xem: 92