Thị ủy Từ Sơn giao ban khối Đảng, đoàn thể Quý III/2017

12/10/2017 08:56 Số lượt xem: 551

          Sáng ngày 11/10, Thị ủy Từ Sơn tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể Quý III/2017. Đ/c Nguyễn Văn Toán-phó Bí thư TT Thị ủy chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, đại diện các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017. Theo đó cơ bản các ban xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể đều làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của tỉnh và thị xã, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của nhà nước về GPMB xây dựng các dự án. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên nhằm xây dựng Đảng TSVM. MTTQ và các tổ chức đoàn thể của thị xã đã thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà ở cho hộ nghèo, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyền thống cho thế hệ trẻ, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên, xây dựng các mô hình CLB…. nhằm đa dạng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội.

         Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng đã tập trung phản ánh những hạn chế và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, những giải pháp thực hiện đồng thời đề nghị Thị ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2017 đã đề ra.

          Kết luận hội nghị, đ/c Phó Bí thư TT Thị ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể thị xã đạt được trong thời gian qua góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong thị xã. Đ/c cũng nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các ngành, đoàn thể cẩn tăng cường công tác tham mưu, bám sát sự chỉ đạo của các cấp để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó trước mắt huy động mọi nguồn lực thực hiện dự án tại phường Đồng Kỵ, tổ chức cuộc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo của năm 2017, tập trung công tác tập huấn, chú trọng công tác cán bộ, kiểm tra giám sát theo điều 30, 32 điều lệ Đảng, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, nắm bắt tư tưởng nhân dân, định hướng dư luận, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm đã đề ra./.

 

Thu Thủy - Xuân Khương