Thị ủy Từ Sơn hội thảo đóng góp ý kiến vào cuốn Lịch sử Đảng bộ thị xã giai đoạn 1926-2018

30/10/2018 15:59 Số lượt xem: 344

        Sáng ngày 26/10, Thị ủy Từ Sơn tổ chức hội thảo lần 2 đóng góp ý kiến vào cuốn  Lịch sử Đảng bộ thị xã Từ Sơn giai đoạn 1926-2018. Đ/c Nguyễn Văn Hùng-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã về dự. Đ/c Trần Quang Huy-TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội thảo.

        Sau hội thảo lần 1, cuốn dự thảo Lịch sử Đảng bộ thị xã đã được Ban biên soạn chỉnh sửa, bổ sung tư liệu đầy đủ và bố cục hợp lý hơn. Với tinh thần trách nhiệm, tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng để cuốn sách thêm hoàn thiện. Trong đó đa số đại biểu đều thống nhất ý kiến cần phản ánh, làm rõ quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của Đảng bộ thị xã dựa trên cơ sở phân theo từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Làm nổi bật lên những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, công tác cán bộ và những biến động trong từng thời kỳ. Ngoài ra cần rà soát, chỉnh sửa các lỗi về văn bản;các số liệu, tên người, tên địa danh phải đảm bảo chính xác. Thống nhất thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện đã diễn ra theo tư liệu lịch sử. Bổ sung đầy đủ danh sách các mẹ VNAH, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, các danh nhân…

        Tại hội thảo, Đ/c Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự dày công nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp tư liệu để viết nên cuốn Lịch sử Đảng bộ thị xã Từ Sơn. Đ/c cũng đề nghị Ban biên soạn cần căn cứ theo cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và các tài liệu tham khảo uy tín khác để thống nhất các sự kiện lịch sử, đồng thời bố sục, sắp xép các tư liệu đảm bảo tính chính xác, tính khoa học và tính định hướng của Đảng. 

        Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đ/c Bí thư Thị ủy Trần Quang Huy nhấn mạnh: cuốn dự thảo Lịch sử Đảng bộ thị xã đã phản ánh được toàn bộ lịch sử Đảng bộ thị xã qua các thời kỳ. Tuy nhiên cần tiến hành rà soát, bố cục lại nội dung cuốn sách theo các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, viết ngắn gọn hơn và phản ánh rõ nét những biến động cũng như kết quả nổi bật của từng nhiệm kỳ. Chú trọng những kết quả đạt được từ năm 1999 đến nay, bổ sung các tư liệu, hình ảnh, phụ lục đảm bảo đầy đủ, chính xác. Mọi công việc cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc để kịp xuất bản cuốn sách vào cuối năm 2018 này./.

Thu Thủy - Chu Sơn