Thị ủy Từ Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

09/07/2019 08:29 Số lượt xem: 173

         Sáng ngày 4/7, Thị ủy Từ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ thị xã. Đồng chí Đào Hồng Lan - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh về dự và chỉ đạo hội nghị.

      Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị xã Từ Sơn đã tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, tỉnh ủy Bắc Ninh nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó TX đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm với công việc được giao. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách sâu rộng, sáng tạo. Qua đó, nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng NTM; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. Thị xã Từ Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; năm 2018 được công nhận đô thị loại III và tập trung thực hiện đề án xây dựng 5 xã thành phường. Đặc biệt theo đánh giá trong 35 chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ TX lần thứ 17 đề ra đã có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 15 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành từ nay đến năm 2020.

         Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; phân tích, làm rõ thêm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương học Nghị quyết, quy định đối tượng viết bài thu hoạch sau mỗi đợt học tập; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ cơ sở…

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó Bí thư tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thị xã Từ Sơn  trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 12; đồng chí cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Từ Sơn cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy cấp thôn, xã; thực hiện tinh giản biên chế; tiếp tục có giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên  ở các doanh nghiệp; trước mắt Thị ủy Từ Sơn cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy Bắc Ninh làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hồng Dinh - Xuân Khương