Thị xã Từ Sơn có 103 khu vực bỏ phiếu bầu cử QH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/03/2021 14:07 Số lượt xem: 119

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã kí ban hành các Quyết định phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026 tại 12 phường trên địa bàn.

     Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi môt số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Điều 11, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã đã kí ban hành các Quyết định phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026 tại 12 phường trên địa bàn thị xã.

     Theo đó, 103 khu vực bỏ phiếu đã được phê chuẩn tại 10 đơn vị bầu cử của thị xã.  Sau khi  nhận được quyết định ,Ủy ban nhân dân các phường căn cứ số khu vực bỏ phiếu đã được phê chuẩn để thành lập các Tổ bầu cử theo quy định tại Điều 11, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

     Cùng ngày, UBND thị xã ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026. Theo đó, thông qua tập huấn giúp các tổ bầu cử nắm vững các nội dung cơ bản của pháp luật về bầu cử. Thành phần tham gia lớp tập huấn bao gồm các thành viên ban chỉ đạo, thành viên uỷ ban bầu cử thị xã,; thành viên các tổ công tác, tiểu ban, tổ chuyên môn bầu cử thị xã; uỷ ban bầu cử các phường, các thành viên tổ bầu cử. Dự kiến đợt tập huấn gồm 07 lớp sẽ bắt đầu từ ngày 12/4 đến hết ngày 20/4/2021.

Các văn bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026 xem tại đây

Quyết định phê chuẩn Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026:

Phường Phù Chẩn Tải tại đây
Phường Tân Hồng Tải tại đây
Phường Đông Ngàn Tải tại đây
Phường Đồng Nguyên Tải tại đây
Phường Tương Giang Tải tại đây
Phường Phù Khê Tải tại đây
Phường Tam Sơn Tải tại đây
Phường Đình Bảng Tải tại đây
Phường Trang Hạ Tải tại đây
Phường Hương Mạc Tải tại đây
Phường Châu Khê Tải tại đây
Phường Đồng Kỵ Tải tại đây
NP