Thị xã Từ Sơn có 92,8% số hộ đạt danh hiêu gia đình văn hóa

15/01/2021 09:24 Số lượt xem: 132

Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã đã đạt những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu, qua đó, tạo sự gắn kết trong cộng đồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

   

    Theo thống kê, trong năm, toàn thị xã có 37.347 gia đình văn hóa, đạt 92,8%; có 65/79 thôn, khu phố được công nhận danh hiệu “khu dân cư văn hóa” bằng 82,3%.; Trong đó cố 44 thôn, khu phố 5 năm đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa; Thị xã đã đầu tư mua sắm, lắp đặt 350 bộ thiết bị thể dục thể thao tại các khu công viên, công cộng, nhà văn hóa để nhân dân tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần; Có 94/122 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, bằng 77%, trong đó có 4 đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2018 - 2019).                 

      Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều đám cưới tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm gói gọn từ 1 - 1,5 ngày, không mời khách tràn lan. Các lễ tang được tiến hành trang nghiêm, các hủ tục mê tín cơ bản được xoá bỏ; không để người quá cố trong nhà quá 36 giờ, đảm bảo quy định vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Vận động nhân dân thực hiện hỏa táng, điện táng cho người chết; Trên toàn thị xã có 433/654=66,2% đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng, đứng đầu toàn tỉnh; Thị xã đã chi trả kịp thời cho 450 trường hợp với số tiền 4,5 tỷ đồng hỗ trợ theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh.

      Năm 2021, thị xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân./.

N.P