Từ Sơn: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, văn phòng Thị ủy và 72 năm ngày truyển thống kiểm tra Đảng.

16/10/2020 08:15 Số lượt xem: 129

       Sáng ngày 14/10, Ban Tổ chức, Ban dân vận, Văn Phòng và ủy ban kiểm tra Thị ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), công tác dân vận của Đảng (15/10), Văn phòng cấp ủy (18/10) và kỷ niệm 72 năm ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2020).

        Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV tỉnh ủy – Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh- thường vụ phụ trách Đảng bộ TX Từ Sơn, đại diện Văn phòng tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi TUV- Bí thư thị ủy, đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch HĐND TX, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT TU, đồng chí Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư TU – Chủ tịch UBND TX, các đồng chí ủy viên BTV, TT HĐND, UBND TX, các đồng chí Nguyên lãnh đạo thị ủy qua các thời kỳ.

         Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, văn phòng cấp ủy và 72 năm ngành kiểm tra Đảng. Phát huy truyền thống, trong những năm qua, Các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng, dân vận, văn phòng và ủy ban kiểm tra cấp ủy trên địa bàn TX luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ, Ban Thường vụ; giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, BTC thị ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành TƯ, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của TX đã được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TX và đại hội các Chi, Đảng cấp cơ sở trên địa bàn TX… Ban dân vận Thị ủy tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, vận động nhân thực hiện các dự án trên địa bàn, tuyên truyền vận động giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn... Văn phòng Thị ủy chủ động tham mưu với Thị ủy ban TV thị ủy kịp thời ban thành và thực hiện các Nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ chính trị -phát triển kinh tế xã hội, ANQP…Uy ban kiểm tra thị ủy thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng góp phần để Đảng bộ TX lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, hướng đến xây dựng TX trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

         Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thị ủy ủy Lê Xuân Lợi -  ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu mà Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, văn phòng và ủy ban kiểm tra Thị ủy đạt được trong những năm qua. Bí thư Thị ủy đề nghị các ngành và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, dân vận, văn phòng và ủy ban kiểm tra các cấp từ TX đến các xã phường cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tiền phong gương mẫu, trung thành, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của cấp ủy; bám sát thực tiễn, làm tốt công tác tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của TƯ, của cấp ủy các cấp góp phần để Thị ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025….

           Nhân dịp này, 2 đồng chí được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận của Đảng, Thị ủy Từ Sơn cũng đã khen thưởng cho 12 tổ dận vận xuất sắc trên địa bàn TX những năm qua./.

Trần Bảo – Hồng Dinh