Từ Sơn học tập, quán triệt Chỉ thị số 27, Quy định số 11 của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng

17/05/2019 16:32 Số lượt xem: 243

       Ngày 14/5, Thị ủy Từ Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW, Quy định 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung UVBTVTU - Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Bắc Ninh dự và trực tiếp truyền đạt nội dung trên. Đồng chí Trần Quang Huy TUV Bí thư thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì.

        Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Chung UVBTVTU - Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy truyền đạt Chỉ thị 27-CT/TW, Quy định 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tập trung vào tư tưởng chỉ đạo, những quan điểm cơ bản của Đảng về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác tiếp dân,  đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo, định hướng xây dựng luật Phòng, chống tham nhũng.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu các cơ quan tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện. Đồng thời căn cứ kết quả học tập, quán triệt và Kế hoạch của Ban Thường vụ thị ủy, triển khai tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW, Quy định 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao. Cụ thể hóa các nội dung của Quy định số 11, Chỉ thị số 27 thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Quy định số 11 và Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị với các Nghị quyết, chủ trương, quy định khác của Trung ương và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định.

Trần Bảo