Từ Sơn: quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư

04/10/2019 10:00 Số lượt xem: 114

      Trong ngày 26, 27/9/2019, Thị ủy Từ Sơn đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, ban bí thư, thông tin tình hình biển đông thời gian gần đây, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và chủ trương, đối sách của Việt Nam. Đồng chí Trần Quang Huy – TUV, Bí thư thị ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

         Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung của Nghị Quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Kết luận 54-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 51ngày 30/5/2019 của Ban bí thư TW về đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo; Kết luận số 52 về tiếp tục thực hiện NQ TW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Những kết quả đạt được, Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

         Tiếp đó, là những thông tin khái quát về tình hình biển đông nhất khu vực nước ta thời gian gần đây, những vấn đề nổi cộm trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chủ trương quan điểm, đối sách của Đảng và nhà nước ta về quan hệ quốc tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu của các thế lực thù địch trong việc xâm chiếm lãnh thổ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

           Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Quang Huy – bí thư thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: Ngay sau hội nghị này các chi, đảng bộ trong toàn thị xã chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hành động, tiếp tục quán triệt triển khai sâu rộng những  NQ, KL tới toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn thị xã. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung tinh thần Nghị quyết, Kết luận sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, nhất là tuyên truyền về lãnh thổ, chủ quyền biển đảo nước ta, qua đó góp phần sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Châu Loan - Chu Sơn