Từ Sơn tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

06/05/2019 10:03 Số lượt xem: 228

        Sáng ngày 04/5/2019, UBND thị xã Từ Sơn đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh (PCDB) gia súc, gia cầm thị xã Từ Sơn và các xã, phường bàn biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Bá Huy – phó chủ tịch UBND thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thị xã chủ trì hội nghị.

        Theo báo cáo của Ban chỉ đạo PCDB gia súc, gia cầm thị xã Từ Sơn, tính đến thời điểm này trên địa bàn thị xã Từ Sơn có 35 thôn, khu phố  thuộc 10/12 xã, phường đã xảy ra dịch bệnh tả lợn châu phi với 90 hộ trên địa bàn đã có lợn mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy 944 con, với trọng lượng trên 63,5 tấn , chiếm tỷ lệ 6,9% tổng đàn lợn trên địa bàn.

         Trước diễn biến phức tạp và gia tăng của dịch bệnh tả lợn Châu Phi, thị xã Từ Sơn đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường phối hợp với các xã, phường triển khai các biện pháp:  Rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường toàn bộ các khu vực, kiểm soát chặt chẽ không cho vận chuyển lợn ra, vào địa bàn; Tuyên truyền vận động người dân không được vứt xác lợn ốm chết ra ngoài môi trường. Đẩy mạnh việc tiêu thụ lợn và các sản phẩm thịt lợn khỏe mạnh để giảm bớt mật độ chăn nuôi, tạo điều kiện cho các cơ sở chăn nuôi xuất bán lợn khỏe mạnh ra thị trường. Chủ động bố trí bãi chôn, phương tiện, máy móc, lực lượng để tham gia tiêu hủy lợn ốm, chết do dịch bệnh, cử cán bộ giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy lợn mắc bệnh, duy trì các chốt kiểm dịch động vật trên các trục đường giao thông ..Tại hội nghị các đại biểu cũng đã đề nghị thị xã và các cấp giải quyết  những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch như: Nguồn kinh phí đầu tư cho việc hỗ trợ công tác tiêu hủy, hỗ trợ giá lợn mắc dịch bị tiêu hủy, công tác kiểm soát, thống kê đàn vật nuôi…

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Huy- phó chủ tịch UBND thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp làm tốt công tác phòng chống bệnh dịch theo nhiệm vụ đã được phân công. Chỉ đạo các xã, phường tập trung rà soát quy mô, số lượng đàn lợn trên địa bàn báo cáo cụ thể về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã trước 16 giờ ngày 7/5/2019.  Các xã, phường cần chủ động xác định vị trí chôn lấp đàn lợn bị mắc dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm soát việc tiêu hủy, đồng thời hoàn thiện đầy đủ chính xác hồ sơ tiêu hủy, đảm bảo chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng từ thị xã đến cơ sở về các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, từng bước khống chế dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi trên địa bàn./.

Châu Loan - Xuân Khương