UBND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 11/2020

04/12/2020 10:46 Số lượt xem: 133

         Chiều ngày 25/11, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Đ/c Hoàng Bá Huy- Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp. Dự kỳ họp có các đ/c trong TT HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND 12 xã phường.

          Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mặc dù kinh tế vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động sâu rộng đến nhiều ngành kinh tế và đời sống xã hội. Song với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của TX phát triển tương đối ổn định. Qua đánh giá, quy mô giá trị kinh tế tăng 2,1% so năm 2019, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phát triển chủ yếu về Công nghiệp- Xây dựng, giảm tỷ lệ Nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 175,5 triệu đồng (tương đương 7.531 USD) tăng 1,2% so với năm 2019. Công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm được đẩy nhanh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ của dự án. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện; chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ hộ nghèo của TX còn 0,92% và hộ cận nghèo là 1,31%. Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì mức tăng trưởng kinh tế của TX không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, sản xuất CN-TTCN ngoài quốc doanh giảm nhẹ so cùng kỳ, tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ còn chậm, vi phạm pháp luật về đất đai vẫn diễn ra ở một số địa phương; tình hình tội phạm về ma túy, trộm cắp - cướp giật tài sản diễn ra phức tạp…

           Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đ/c Chủ tịch UBND TX Hoàng Bá Huy nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới. Trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị và 12 xã, phường rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành phải xây dựng giải pháp để hoàn thành; chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị; tập trung cao cho công tác giao đất DCDV đến hộ gia đình. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân 2020; nắm tình hình tư tưởng thanh niên và người dân để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh dịp cuối năm. Riêng đối với các xã, phường cần tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý trật tự đô thị, xây dựng và thực hiện chữ ký số. Trước mắt hoàn thành công tác thi tuyển viên chức, triển khai thực hiện Đề án thành lập Thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Phòng Y tế tham mưu triển khai các công việc của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết Đề án Bảo vệ môi trường và họp BCĐ xử lý đất đai để rút kinh nghiệm. Tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước. Chủ tịch UBND thị xã cũng chỉ ra một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đối với các dự thảo báo cáo, chương trình công tác được trình bày tại cuộc họp, để đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Mai, Nam Phong