UBND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2018

20/12/2018 15:54 Số lượt xem: 364

        Sáng ngày 14/12/2018, UBND thị xã Từ Sơn đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2018, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

         Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả 1 năm thực hiện chỉ thị số 09 của Ban bí thư TW Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; Báo cáo công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo kế hoạch tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019, Báo cáo kết quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Kết quả xét công nhận danh hiệu “Tuyến phố văn minh đô thị” năm 2018, xét cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và trình UBND thị xã công nhận khen thưởng các làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

          Trên cơ sở nội dung các báo cáo, kế hoạch đã được các đơn vị cơ quan trình bày và những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Xuân Thanh đã chỉ đạo các ban ngành bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả và phương hướng công tác trong năm tới đảm bảo xong trước kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa 18. Về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cần tăng cường tuyên truyền nhân rộng các mô hình điểm về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở các thôn làng, khu phố, đồng thời tăng cường chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong việc truy quét, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong công tác quốc phòng quân sự địa phương. Đồng chí yêu cầu các xã, phường và các ngành chức năng của thị xã phối hợp với BCH quân sự thị xã tập trung làm tốt công tác rà duyệt và các bước khám tuyển thanh niên SSNN đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019.

        Về kế hoạch trồng cây tết Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các ngành ban và các xã phường cần tăng cường đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh nhằm bảo vệ, cải tạo môi trường sống, tạo bóng mát là làm đẹp cảnh quan môi trường; Các xã phường cần chủ động rà soát các điểm trồng cây, xây dựng kế hoạch trình thị xã hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa đồng chí yêu cầu cần phải đánh giá bình xét một cách chính xác, nghiêm túc , các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao cần kiểm điểm nghiêm túc và có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu phòng quản lý đô thị phối hợp với các xã, phường sớm kiểm tra thẩm định và hoàn thiện hồ sơ công nhận tuyển phố văn minh trên địa bàn để kịp trình kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã trong những ngày tới.

Châu Loan - Chu Sơn