UBND thị xã Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2021

30/03/2021 10:44 Số lượt xem: 124

Chiều ngày 22/3, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2021. Đ/c Hoàng Bá Huy-Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp.

     Trong phiên họp kỳ này, UBND TX đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 3 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiện vụ trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị xã vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đặc biệt là hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ. UBND TX đã tập trung thực hiện quyết liệt các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thị ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã về những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Giá trị sản xuất Công nghiệp – TTCN 3 tháng đầu năm theo giá so sánh 2010 ước đạt 33.125,18 tỷ đồng, đạt 32,78% kế hoạch, tăng 12,6% so cùng kỳ; Tổng thu Ngân sách trên địa bàn thị xã ước đạt 882,983 tỷ đồng, đạt 22,2% so kế hoạch giao và bằng 33,0% so cùng kỳ năm 2020. TX đã triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập thành phố Từ Sơn; trình UBND tỉnh thông qua để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tích cực thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số PAPI, chữ ký số. Kết quả TX đứng thứ 2 toàn tỉnh về xử lý hồ sơ công việc và đứng thứ nhất về thực hiện chữ ký số trong tỉnh.

     Riêng đối với công tác kiên cố hóa trường học và xây dựng trường chuẩn Quốc gia, hiện tại thị xã vẫn chưa đủ phòng học và số phòng học còn thiếu tập trung chính ở phường Hương Mạc bao gồm cả bậc Tiểu học và THCS; ở bậc mầm non còn 4 phòng học cấp 4 ở phường Tam Sơn; số trường đạt chuẩn quốc gia của thị xã đạt 100%, trong đó 35/53 trường đạt mức độ 2 đạt 66,03%.

     Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa 2021, toàn thị xã phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt trên 2.100ha, trong đó diện tích lúa trên 1.900ha, rau màu hơn 110ha, hoa cây ảnh là 92ha còn lại là các loại cây trồng khác. TX vẫn tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho sản xuất nông nghiệp và yêu cầu khắc phục tình trạng bỏ không canh tác đất nông nghiệp, việc tự ý lấn chiếm, sử dụng và chuyển đổi đất nông nghiệp không đúng thẩm quyền.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Bá Huy nhấn mạnh, với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các ngành, các cơ quan đơn vị, Phòng tài chính kế hoạch thị xã tổng hợp, bổ sung các nội dung để hoàn thiện báo cáo chính thức. Trong quý 2/20210 toàn thị xã cần tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm. Trong đó các địa phương, các ngành tiến hành rà soát danh mục các công trình, dự án giai đoạn 2020-2022 để thực hiện các trình tự thủ tục theo Luật đầu tư công, Luật xây dựng; chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, việc thực hiện các Kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra. Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp rà soát các danh mục liên quan đến Đề án giáo dục, nâng mức độ trường đạt chuẩn mức độ 2. Đối với công tác bầu cử đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; tăng cường kiểm tra công tác phục vụ bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự…

     Tại phiên họp này, UBND thị xã cũng đã thông qua Kế hoạch chỉnh trang đô thị; phòng chống thiên tai và chống úng năm 2021; nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng: Bảo tàng, Thư viện thị xã; Công viên thị xã; Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo; Trung tâm y tế - Nhà tang lễ thị xã, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.

TM-XK