UBND thị xã Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2019

04/10/2019 09:55 Số lượt xem: 85

        Chiều ngày 24/9, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2019. Đ/c Lê Xuân Lợi- Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp. Dự họp còn có các đ/c trong thường trực HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo các cơ quan phòng ban và 12 xã phường.

            Phiên họp kỳ này tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; chó ý kiến vào Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất 2019 và Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020; công tác quản lý trật tự đô thị; công tác tiếp dân, thanh tra kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 07 của BTV thị ủy về đẩy mạnh công tác Dân số - KHHGĐ ở thị xã.

          Trong 9 tháng đầu năm nay, kinh tế thị xã Từ Sơn tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước đạt 68.433,7 tỷ đồng, tăng 6,4% trong đó các thành phần khu vực kinh tế trên địa bàn TX đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 9.664,3 tỷ đồng tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã ước đạt 3.540,5 tỷ đồng, bằng 260,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa; hình thành vùng chuyên canh lúa nếp hàng hóa, lúa chất lượng cao, vùng hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao. UBND thị xã đã hoàn thiện Đề án thành lập 5 phường trên cơ sở 5 xã Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn, Tam Sơn, Tương Giang; chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm nhiều trường hợp vi phạm phức tạp, tồn tại kéo dài nhiều năm ở lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo. Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác chuẩn bị cho năm học mới được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Hoạt động văn hóa, lễ hội phong phú, đa dạng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Lê Xuân Lợi đề nghị trong thời gian tới các phòng, ban chuyên môn của thị xã và UBND 12 xã phường tập trung rà soát lại toàn bộ nội dung chương trình công tác đã đặt ra; cần chỉ rõ tồn tại, hạn chế khắc phục khó khăn, xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể cho từng nhiệm vụ. Phòng Tài chính kế hoạch cùng với các phòng, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND thị xã tăng cường hơn nữa công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Khi triển khai các dự án liên quan đến xây dựng cơ bản cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, uy tín. Trong công tác quản lý đất đai, Chủ tịch UBND xã phường cần bám sát và quản lý chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thực hiện theo đúng qui định trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATGT trong những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP của thị xã./.

Thanh Mai, Xuân Khương