Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

11/07/2017 09:24 Số lượt xem: 313

PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỊ XÃ TỪ SƠN

*************************

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Bình - Sinh năm 1976

Phó trưởng phòng:     Ông Nguyễn Đức Sơn  (phụ trách)         - Sinh năm 1974

                                          Ông Nguyễn Đình Hưng    - Sinh năm 1974

                                                    Cán bộ, công chức chuyên môn: 07 người

 

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Từ Sơn, chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và thực hiện  nhiệm vụ công tác của Thị uỷ-UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh;

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

-Tham mưu giúp Thị uỷ-UBND thị xã quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Lao động - việc làm và đào tạo nghề trên địa bàn thị xã; Thực hiện chế độ chính sách với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, với cách mạng...; Chế độ bảo trợ xã hội (Người cao tuổi, người tàn tật, công tác xoá đói, giảm nghèo...); Công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Thủ tục hành chính:

- Xác nhận cho bản thân người có công;

- Xác nhận cho thân nhân người có công;

- Xác nhận cho các đối tượng đang hưởng chính sách xã hội;

- Các thủ tục giới thiệu và hỗ trợ gia đình đi thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ;

- Thủ tục giới thiệu đi, đến của các đối tượng chính sách;

- Thủ tục hỗ trợ điện táng, hoả táng;

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Thị uỷ-UBND thị xã.