Thi tuyển giáo viên mầm non, Tiểu học, THCS của thị xã Từ Sơn năm 2016

23/11/2016 08:50 Số lượt xem: 379

20- Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng, điều động về công tác tại các đơn vị

19- Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Từ Sơn năm 2016

18 - Thông báo V/v nộp bổ sung các giấy tờ,tài liệu liên quan vào hồ sơ đăng ký tuyển dụng

17- TB kết quả thi tuyển, danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên thị xã Từ Sơn năm 2016 và việc nộp hồ sơ gốc để đối chiếu, điều tra

16- Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên thị xã Từ Sơn năm 2016

15- Thông báo về việc lùi thời gian thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

14- Danh sách tổng hợp điểm thi các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

13- Thông báo Kết quả thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo viên thị xã Từ Sơn năm 2016

12- Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi - Kỳ thi tuyển giáo viên thị xã Từ Sơn năm 2016

11- Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Từ Sơn năm 2016

10- Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Từ Sơn năm 2016

9- Thông báo danh sách thí sinh được tuyển thẳng theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài của tỉnh Bắc Ninh

8- Thông báo danh sách thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và việc thu phí dự thi tuyển kỳ thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Từ Sơn năm 2016

7- Danh sách niêm yết thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên năm 2016 (kèm theo thông báo số 04,05/TB-HĐTTGV ngày 23/12/2016 của Hội đồng thi tuyển giáo viên thị xã Từ Sơn năm 2016)

6- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Từ Sơn năm 2016

5- Thông báo về việc kê khai, hoàn thiện bổ sung hồ sơ của thí sinh đăng ký thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Từ Sơn năm 2016

4- Quyết định phê duyệt Kế hoạch thi tuyển giáo viên của UBND thị xã Từ Sơn năm 2016

3- Kế hoạch thi tuyển giáo viên mầm non, Tiểu học, THCS năm 2016

2- Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên năm 2016

1- Bộ hồ sơ thi tuyển giáo viên năm 2016

Nguyễn Tiến Độ
Nguồn: Phòng Nội vụ