Danh sách người phát ngôn thị xã Từ Sơn

05/10/2017 14:47 Số lượt xem: 2499
Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND thị xã Từ Sơn công bố danh người phát ngôn của phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

STT

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

I

Thị ủy

Trần Quang Huy

Bí thư

0912.056 594

tqhuy.ts@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng

Nguyễn Huy Hoàng

Chánh Văn phòng

0975 638 566

nhhoang.ts@bacninh.gov.vn

02

Ban Tổ chức

Trần Văn Thảo

Trưởng ban

0912 304 508

tvthao.ts@bacninh.gov.vn

03

Ủy ban Kiểm tra

Đỗ Cường

Chủ nhiệm

0913 390 580

docuong.ts@gmail.com

04

Ban Tuyên giáo

Lê Văn Nam

Trưởng ban

0987 187 869

lvnam.ts@bacninh.gov.vn

05

Ban Dân vận

Đàm Thế Sử

Trưởng ban

0989 582 459

dtsu.ts@bacninh.gov.vn

06

Trung tâm BDCT

Nguyễn Thanh Hùng

Giám đốc

0913 259 032

nthung.ts@bacninh.gov.vn

07

Ủy ban MTTQ

Đàm Thế Sử

Chủ tịch

0989 582 459

dtsu.ts@bacninh.gov.vn

08

Hội Cựu chiến binh

Nguyễn Quang Tài

Chủ tịch

0912 269 548

nqtai.ts@bacninh.gov.vn

09

Hội Nông dân

Nguyễn Thị Thanh Tần

Chủ tịch

0983 039 118

hndtuson@gmail.com

10

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Đức Mạnh

Bí thư

0916 513 691

ndmanh.ts@bacninh.gov.vn

11

Hội Phụ nữ

Chu Kim Anh

Chủ tịch

0988 086 987

ckanh.ts@bacninh.gov.vn

12

Liên đoàn lao động

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Chủ tịch

0915 189 117

nttnha.ts@bacninh.gov.vn

II

HĐND thị xã

Trần Quang Huy

Chủ tịch

0912 056 594

tqhuy.ts@bacninh.gov.vn

01

Ban Pháp chế HĐND

Trần Văn Thảo

Trưởng ban

0912 304 508

tvthao.ts@bacninh.gov.vn

02

Ban Kinh tế Xã hội HĐND

Lê Văn Nam

Trưởng ban

0987 187 869

lvnam.ts@bacninh.gov.vn

III

UBND thị xã

Lê Xuân Lợi

Chủ tịch UBND

0912268035

lxloi.ts@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HĐND & UBND

Trần Huy Cương

Chánh Văn phòng

0385757999

thcuong.ts@bacninh.gov.vn

02

Phòng Nội vụ

Đỗ Vĩnh Tú

Phó Trưởng phòng

0934 275 288

dvtu.ts@bacninh.gov.vn

03

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Thế Tuấn

Trưởng phòng

0912 450 646

nttuan.ts@bacninh.gov.vn

04

Phòng Kinh tế

Dương Anh Tiến

Trưởng phòng

 

datien.ts@bacninh.gov.vn

 
 

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

0919 728 779

nmcuong.ts@bacninh.gov.vn

06

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngô Quang Huy

Trưởng phòng

0966182179

nqhuy.ts@bacninh.gov.vn

07

Phòng Quản lý đô thị

Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng

0983 791 002

ndquang.ts@bacninh.gov.vn

08

Phòng Y tế

Phạm Văn Hoằng

Trưởng phòng

0913 069 835

pvhoang.ts@bacninh.gov.vn

09

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Việt

Trưởng phòng

0912 523 751

nviet.ts@bacninh.gov.vn

10

Phòng Lao động - TB&XH

Nguyễn Thị Bình

Trưởng phòng

0988241359

ntbinh01.ts@bacninh.gov.vn

11

Phòng Tư pháp

Nguyễn Văn Thắng

Trưởng phòng

0912 314 596

nvthang.ts@bacninh.gov.vn

12

Thanh tra

Ngô Quốc Dự

Chánh Thanh tra

0222 3835 111

nqdu.ts@bacninh.gov.vn

13

Đài Phát thanh

Tạ Đình Đạo

Trưởng Đài

0912 277 414

 tddao.ts@bacninh.gov.vn

14

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Trương Ngọc Tuấn

Giám đốc

0912 455 610

tntuan.ts@bacninh.gov.vn

15

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Hà Thị Thắng

Giám đốc

0985 056 368

htthang.ts@bacninh.gov.vn

16

Ban Quản lý các dự án xây dựng

Nguyễn Quang Hưng

Giám đốc

0962280555

nqhung2.ts@bacninh.gov.vn

17

Ban chỉ huy quân sự

Hoàng Văn Minh

Chỉ huy trưởng

0919 066 914

không có địa chỉ mail

18

Công an

Nguyễn Huy Hoàng

Trưởng công an

 

 

19

Đội Quản lý trật tự đô thị

Tạ Huy Thành

Đội trưởng

0943 606 666

ththanh.ts@bacninh.gov.vn

20

Chi cục Thi hành án

Chu Văn Thỏa

Chi cục trưởng

0988 626 616

thoacv@thabacninh.vn

21

Bảo hiểm xã hội

Lê Văn Tòng

Giám đốc

0989 533 826

tongbhxh@gmail.com

22

Viện kiểm sát

Đoàn Anh Phương

Viện trưởng

0912 222 257

daphuong@bacninh.gov.vn

23

Chi cục thống kê

Trần Văn Vinh

Chi cục trưởng

0972 099 570

tktuson@gmail.com

24

Tòa án nhân dân

Vũ Văn Giáp

Chánh án

0985 985 557

tuson.tatx@toaan.gov.vn

25

Kho bạc nhà nước

Đỗ Huy Tưởng

Giám đốc

0983 863 028

kb.ts@bacninh.gov.vn

26

Chi cục thuế

Ngô Văn Chi

Chi cục trưởng

0915 009 721

ngovanchi.bni@gdt.gov.vn

27

Trung tâm GDNN – GDTX

Trần Văn Tùng

Giám đốc

0975 996 998

 

 Tvtung.ts@bacninh.gov.vn

III

UBND các xã, phường

 

 

 

 

1

UBND phường Đình Bảng

Nguyễn Tiến Doanh

Bí thư ĐU

0989.140.062

 Ntdoanh.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Thế Chín

Chủ tịch UBND

0989.144.469

Ntchin.ts@bacninh.gov.vn

2

UBND phường Châu Khê

Đỗ Văn Hiền

Bí thư ĐU

0969.901.355

Dvhien.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Trần Văn Thắng

Chủ tịch UBND

0902.003.259

Tvthang.ts@bacninh.gov.vn

3

UBND phường Trang Hạ

Dương Bá Trường

Bí thư ĐU

0904.485.018

Dbtruong.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Trần Khánh Uẩn

Chủ tịch UBND

0912410467

Tkuan.ts@bacninh.gov.vn

4

UBND phường Đồng Kỵ

Vũ Văn Tuất

Bí thư ĐU

0947001666

Vvtuat.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Dương Đức Sinh

Chủ tịch UBND

0947.135.555

ddsinh.ts@bacninh.gov.vn

5

UBND phường Tân Hồng

Nguyễn Như Văn

Bí thư ĐU

0912394954

Nnvan.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Chu Quang Khoản

Chủ tịch UBND

02413.763.355

Cqkhoan.ts@bacninh.gov.vn

6

UBND phường Đông Ngàn

Đỗ Vượng

Bí thư ĐU

0913511259

Dvuong.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Phạm Quyết Tiến

Chủ tịch UBND

0241.3.742.555

Pqtien.ts@bacninh.gov.vn

7

UBND phường Đồng Nguyên

Trần Ngọc Hoạt

Bí thư ĐU

0989128669

Tnhoat.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Chủ tịch UBND

0912119097

Ntnghia.ts@bacninh.gov.vn

8

UBND xã Tương Giang

Ngô Phú Huệ

Bí thư ĐU

0913260403

Nphue.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Tạ Huy Hoàng

Chủ tịch UBND

0912.877.313

Thhoang.ts@bacninh.gov.vn

9

UBND xã Tam Sơn

Ngô Đức Tuấn

Bí thư ĐU

0986464288

Ndtuan.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Trần Viết Tạo

Chủ tịch UBND

0241.3831.828

Tvtao.ts@bacninh.gov.vn

10

UBND xã Hương Mạc

Nguyễn Văn Mận

Bí thư ĐU

0913.651.999

Nvman.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Đàm Đình Quang

Chủ tịch UBND

0984.935.289

Ddquang.ts@bacninh.gov.vn

11

UBND xã Phù Khê

Nguyễn Mạnh Tiến

Bí thư ĐU

0912.026.120

Nmtien.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0166.205.5810

Nvhung.ts@bacninh.gov.vn

12

UBND xã Phù Chẩn

Nguyễn Văn Hà

Bí thư ĐU

0986.337.802

Nvha.ts@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch UBND

0912.365.420

Nvtien.ts@bacninh.gov.vn