Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Thời tiết ngày 27/06/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2156

Đã truy cập : 41344960

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử thị xã Từ Sơn !

          Vừa qua, Phòng LĐTBXH phối hợp với Hội Nông dân thị xã tổ chức tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề tuyên truyền về tác hại của các TNXH đặc biệt là tệ nạn ma túy.