Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 207
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
15/KH-UBND
Kế hoạch cải cách, kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Từ Sơn năm 2019Công nghệ-Thông tin-Truyền thông26/02/2019
12/TB-HĐND
Thông báo về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã năm 2019Lĩnh vực khác19/12/2018
11/TB-HĐND
Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thị xã năm 2019Lĩnh vực khác19/12/2018
65/ĐGS-BPC
Lịch giám sát việcĐất đai31/10/2018
744/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành nội quy Trụ sở Tiếp công dân thị xã Từ SơnNgoại vụ28/09/2018
05/NQ-HĐND18
Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Từ SơnĐất đai25/07/2018
04/NQ-HĐND18
Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2019Lĩnh vực khác25/07/2018
03/NQ-HĐND18
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2017Kinh tế - Tổng hợp25/07/2018
02/NQ-HĐND18
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018Kinh tế - Tổng hợp25/07/2018
78/BC-HĐND
Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã Từ Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác23/07/2018
432/UBND-NV
Công văn về việc lập danh sách công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sửNội vụ04/07/2018
388/Ctr-UBND
Chương trình công tác tháng 7 năm 2018Nội vụ04/07/2018
38/CV-BPC
Lịch giám sát việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, hoạt động giám sát và ban hành nghị quyết của HĐND xã, phường; việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ xã, phường từ năm 2017 đến nayLĩnh vực khác29/06/2018
425/UBND-TH
Công văn về việc đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ 2015-2020Nội vụ28/06/2018
364/UBND-VX
Công văn về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2018Lĩnh vực khác28/06/2018
63/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phát triển kinh tế trang trạiNông nghiệp và Phát triển Nông thôn28/06/2018
420/UBND-KTTH
Công văn về việc rà soát, đề xuất danh mục chủ trương đầu tư công năm 2019Kinh tế - Tổng hợp26/06/2018
410/UBND-ISO
Công văn về việc báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng hệ thống TCVN ISO: 9001-2015Lĩnh vực khác22/06/2018
43/TB-UBND
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp UBND thị xã ngày 22/6/2018Lĩnh vực khác22/06/2018
411/UBND-KT
Công văn về việc vận động tham dự giải thưởng chất lượng quốc giaCông nghệ-Thông tin-Truyền thông21/06/2018
400/UBND-NC
Công văn về việc triển khai thực hiện Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thị xãAn ninh - Quốc phòng15/06/2018
12/QĐ-HĐND18
Quyết định thành lập đoàn khảo sát việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, hoạt động giám sát và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân xã, phường; việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND-UBND-UBMTTQ xã, phườngLĩnh vực khác15/06/2018
394/UBND-NV
Công văn về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác Văn thư, lưu trữNội vụ14/06/2018
31/KH-HĐND
Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trước và sau kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XVIIILĩnh vực khác14/06/2018
324/UBND-NC
Công văn về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Từ Sơn13/06/2018
Số dòng / trangTrang 1/9|<<12345>>|