Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 251
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
16/KH-HĐND
Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2021Lĩnh vực khác25/12/2020
88/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng năm 2021Xây dựng cơ bản16/12/2020
87/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2020; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách dự toán cấp thị xã năm 2021Kinh tế - Tổng hợp16/12/2020
86/NQ-HĐND
Nghị quyết về phương hướng,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021Lĩnh vực khác16/12/2020
85/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung danh mục dự án đầu tư công năm 2021Lĩnh vực khác16/12/2020
84/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách thị xã năm 2019Xây dựng cơ bản16/12/2020
1566/QĐ-UBND
Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ thị xã Từ SơnGiáo dục - Đào tạo17/11/2020
83/NQ-HĐND
Về việc sửa đổi NQ số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND thị xãLĩnh vực khác16/11/2020
129/BC-BCĐ
Báo cáo thông tin 02 trường hợp cư trú tại Phù Chẩn nghi mắc COVID-19Y tế15/08/2020
23/CV-BCĐ
Công văn về việc khẩn trương rà soát, quản lý thực hiện cách ly trường hợp đi đến nhà hàng Thế giới bò tươi tại thành phố Hải DươngY tế15/08/2020
22/CV-BCĐ
Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Y tế11/08/2020
509/UBND-VX
Công văn về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Y tế10/08/2020
21/CV-BCĐ
Công văn về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc NinhY tế10/08/2020
20/CV-BCĐ
Công văn về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BluezoneY tế07/08/2020
19/CV-BCĐ
Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và rà soát người về từ vùng dịchY tế07/08/2020
501/UBND-VX
Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Y tế05/08/2020
495/UBND-NC
Công văn về việc quản lý người nước ngoài trên địa bàn thị xãNội vụ03/08/2020
492/UBND-VX
Công văn về việc khẩn trương rà soát, quản lý thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà NẵngY tế31/07/2020
491/UBND-VX
Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Y tế30/07/2020
490/UBND-VX
Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Y tế30/07/2020
18/CV-BCĐ
Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Y tế29/07/2020
485/UBND-VX
Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19Y tế27/07/2020
29/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020Kinh tế - Tổng hợp06/09/2019
28/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc thống nhất bổ sung kinh phí hỗ trợ ngân sách phường Đồng NguyênKinh tế - Tổng hợp06/09/2019
27/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021Nội vụ06/09/2019
Số dòng / trangTrang 1/11|<<12345>>|