Đại hội đại biểu phường Châu Khê, lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025

25/06/2020 10:00 Số lượt xem: 146

          Trong 2 ngày 18,19/6/2020, phường Châu Khê đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Trần Quang Huy - TUV Bí thư thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã, đ/c Nguyễn Thị Lệ Tuyết - phó bí thư TT thị ủy, đ/c Lê Xuân Lợi  - phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban thường vụ thị ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã, của phường, các đồng trưởng khu phố; Đại diện lãnh đạo thị trấn Cao Thượng - huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đơn vị kết nghĩa với phường Châu Khê, những người con quê hương Châu Khê đang công tác trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh, cùng 191 các đảng viên tiêu biểu trong toàn đảng bộ đã về dự. 

          Đảng bộ phường Châu khê có 326 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ khu phố, cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc phường, Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Châu khê đã lãnh đạo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội đưa cơ cấu kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, đảng bộ tập trung lãnh đạo mở rộng quy mô phát triển ngành nghề truyền thống. Đến nay toàn phường có gần 2.000 hộ sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, chiếm trên 40%, góp phần, nâng giá trị SXCN, TTCN đạt trên 6.189 tỷ đồng/ năm, hoạt động thương mại dịch vụ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng/năm, vượt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 13 tỷ 525 triệu đồng/ năm, trong đó giá trị trồng trọt hoa màu đạt 91triệu đồng/ha. Giá trị nuôi trồng thủy sản đạt 560 triệu đồng/ năm. Phường đã thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai và thực hiện một số dự án thuộc quy hoạch chi tiết 2020-2015, tầm nhìn 2030 được UBND thị xã phê duyệt. Toàn phường đầu tư trên 119 tỷ 382 triệu đồng để xây dựng, cải tạo nâng cấp, tu bổ trường học, nhà văn hóa, khu nghĩa trang, trụ sở làm việc và một số tuyến đường giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.. Trong 5 năm, phường đã lập hồ sơ xử lý 122 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đã tổ chức cưỡng chế vi phạm đối với 9 trường hợp, xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với 17 trường hợp. Công tác quản lý môi trường được chú trọng, phường đã lắp đặt 1 lò đốt rác thải sinh hoạt đảm bảo, hoạt động hiệu quả, đồng thời quy hoạch bãi chứa chất thải khoảng 2.000 m2 để thu gom rác thải rắn. Công tác văn hóa, giáo dục được quan tâm, 4/4 trường đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường tiểu học Châu Khê 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng đẩy mạnh. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác dân số, gia đình trẻ em được quan tâm. Tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm trên 92% , tăng 12,8% so với đầu nhiệm kỳ, năm 2019 có 5/6 khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công và hỗ trợ giúp đỡ người nghèo được duy trì thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%, giảm 0,46% so với đầu nhiệm kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tư, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội  được coi trọng. Hàng năm Đảng bộ có trên 73% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể chính trị xã hội cơ bản đều đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết - phó bí thư TT thị ủy đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân phường Châu Khê đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng nhấn mạnh mỗi đại biểu  cần phát huy tinh thần đảng viên gương mẫu sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu có phẩm chất đạo đức, năng lực vào BCH đảng bộ khóa mới để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đưa Châu khê ngày càng vững bước đi lên. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới Đại hội Đại biểu phường Châu Khê đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đại hội đề ra, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi đự đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ./.        

Châu Loan - Chu Sơn