Phường Châu Khê tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh tôn giáo

30/10/2018 16:01 Số lượt xem: 251

         Chiều ngày 23/10, Đảng ủy phường Châu Khê đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh tôn giáo trên địa bàn.

        Những năm qua,cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôi, các cấp ủy Đảng,chính quyền phường Châu Khê luôn quan tâm công tác tôn giáo, tạo điều kiện cho người dân được tự do tín ngưỡng theo quy định của pháp luật, duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây trên địa bàn phường đã xuất hiện 2 nhóm có biểu hiện hoạt động tập luyện Pháp Luân công, thường xuyên tụ tập đông người gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

        Để nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về chủ trương chính sách công tác tôn giáo của Đảng, nhà nước các cấp, Đảng ủy phường Châu Khê đã chỉ đạo các cấp chính quyền, ngành đoàn thể và hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu rõ và tự giác tránh xa, đấu tranh bài trừ đối với các đạo lạ hoạt động trái phép và không được công nhận là một tôn giáo như Pháp Luân công và một số đạo khác… Trong đó kết hợp tuyên truyền vận động vừa mềm dẻo vừa cương quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người và đặc biệt lưu ý đến các đối tượng từ bên ngoài vào địa phương hoạt động, lôi kéo, xúi giục người dân tham gia…

        Buổi tuyên truyền về công tác tôn giáo đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phường. Các đại biểu cũng đã thẳng thắng trao đổi, đề xuất những ý kiến, kiến nghị và giải pháp để công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tránh xa hoạt động Pháp Luân công và tích cực tham gia các tôn giáo, các hoạt động thể thao, dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe đã được nhà nước công nhận và khuyến khích phát triển. Qua đó xây dựng lối sống lành mạnh cho bản thân và đóng góp xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư./.

Thu Thủy - Trần Bảo