Thời tiết ngày 27/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

        Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm luật đất đai và xây dựng phường Châu Khê đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với 7 hộ gia đình tại khu phố Đa Hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, PCT UBND thị xã, Đ/c Nguyễn Huy Hoàng- UV BTV Thị uỷ - Trưởng công an thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế.