Thời tiết ngày 20/09/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

        Vừa qua Đoàn thanh niên phường Đình Bảng tổ chức hội thị tuyên truyền thanh thiếu nhi Đình Bảng chung tay bảo vệ môi trường - nói không với túi ninon và rác thải nhựa công nghiệp, gắn với tổng kết công tác hè 2019. Đại điện Thị đoàn Từ Sơn và lãnh đạo phường Đình Bảng đã về dự.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường