Thời tiết ngày 24/02/2018

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Đình Bảng !

Chiều ngày 11/10, tại  Nhà văn hóa Khu phố Thọ Môn- Phường Đình Bảng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Thị xã Từ Sơn phối hợp với Hội nông dân phường Đình Bảng tổ chức lễ bế giảng lớp kỹ thuật nấu ăn cho lao động khóa VII (E3) năm 2017. 

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường