Thời tiết ngày 17/10/2018

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Đồng Kỵ!

        Sáng ngày 26/7, HĐND phường Đồng Kỵ khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ông Ngô Minh Nam - Phó Chủ tịch HĐND TX đã về dự.