Thời tiết ngày 21/04/2019

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Đông Ngàn!

        Ngày 21/10, Phường Đông Ngàn đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.