Thời tiết ngày 18/07/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

        Sáng ngày 04/3/2019, phường Đồng Nguyên đã tổ chức Đại hội MTTQ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2019-2022. Đ/c Trần Văn Thảo – UVBTV thị ủy, Trưởng ban tổ chức thị ủy, đ/c Đỗ Quang Hà – TUV, Chủ tịch UBMTTQ thị xã đã về dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự còn có 136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn phường đã về dự.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường