Thời tiết ngày 20/10/2017

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Đồng Nguyên!

Sáng ngày 12/10, phường Đồng Nguyên phối hợp với Hội luật gia thị xã Từ Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật đất đai năm 2013, Luật khiếu nại, tố cáo năm 2011 cho hơn 100 cán bộ, công chức từ phường tới khu phố. Lãnh đạo Tòa án, VKS, Thanh tra, Tư pháp, CA thị xã đã đến dự.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường