Thời tiết ngày 18/07/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

       Sáng ngày 11/3/2019, phường Tân Hồng đã tổ chức Đại hội mặt trận tổ quốc (MTTQ) lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí  Lê Văn Nam – UVBTV thị ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo thị ủy, đồng chí  Đỗ Quang Hà – TUV, Chủ tịch UBMTTQ thị xã đã về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội lần này còn có 106 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn phường đã về dự.