Thời tiết ngày 23/08/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

         Sáng ngày 26/7, Phường Tân Hồng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7. Đ/c Hà Sỹ Tiếp- Uỷ  viên BTV Tỉnh ủy- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh; Đ/c Trần Quang Huy- Thị ủy viên- Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND Thị xã; Nguyễn Xuân Thanh- Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND Thị xã; Các đồng chí trong BTV Thị ủy, TT Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thị xã; Lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể của TX; Lãnh đạo tập đoàn viễn thông quân đội Viettel; Lãnh đạo Phường Tân Hồng cũng đông đảo các đối tượng chính sách trên địa bàn đã về dự.