Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại phường Tân Hồng

25/12/2018 15:32 Số lượt xem: 255

       Ngày 25/12, Hội Luật gia thị xã Từ Sơn, phối hợi với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh, tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp Luật năm 2018 tại phường Tân Hồng.

          Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh giới thiệu những điểm mới của Luật đất đai năm 2013 về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Những điểm mới về giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật đất đai năm 2013 và các vấn đề thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cùng với đó các đại biểu được phổ biến, tuyên truyền Luật tiếp công dân năm 2013, Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011 và quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại các xã, phường, thị xã Từ Sơn....

          Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm rõ hơn về những điểm mới của Luật đất đai năm 2013. Việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện, giải quyết khiếu nại tố cáo, trách nghiệm của cán bộ công chức xã, phường trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, qua đó góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo, giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương../.

Xuân Khương